Διαδικτυακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης, και Χαροκόπειο, το Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, διοργανώνει κύκλο εκπαίδευσης (webinars) νέων επιστημόνων διάρκειας 2 εξαμήνων, στο πλαίσιο του έργου ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο «Τρόπος Ζωής & Καρδιαγγειακή Νόσος: Από τους Παθοφυσιολογικούς Μηχανισμούς στην Κλινική Πράξη». Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί νέοι επιστήμονες έως 35 ετών, κατά προτεραιότητα κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης, καθώς και φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), σε θέματα που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση και την καρδιαγγειακή νόσο. Επίσης, για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με καρδιο-προστατευτικές ιδιότητες, γίνονται δεκτοί επιστήμονες εταιρειών διατροφής και φαρμακευτικών εταιρειών. Ο κύκλος διαλέξεων χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Στο πρώτο περιλαμβάνονται 12 διαλέξεις και 3 βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις (Σεπτέμβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022), ενώ στο δεύτερο περιλαμβάνονται 12 διαλέξεις και 4 βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις (Φεβρουάριος 2023 – Ιούνιος 2023). Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://cardio-life.eu. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://cardio-life.eu μέχρι 20-9-2022, καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf:
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή βεβαίωση φοίτησης σε ΠΜΣ.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Μία συστατική επιστολή από καθηγητή του ΠΜΣ.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης των διαλέξεων. Ο Συντονιστής του προγράμματος Αλέξανδρος Τσελέπης Καθηγητής